09. Giáo lí viên

 • Đào Tạo Giáo Lý Viên_Phần 01_Bài 3

  Đào Tạo Giáo Lý Viên_Phần 01_Bài 3

  14/11/2013

  Trong hoạt động truyền giáo, vai trò của giáo lý viên là chức năng, là nhiệm vụ và tác dụng phải lo, là quyền lợi và trách nhiệm loan báo cho mọi người biết Tin mừng của Chúa Kitô bằng mọi phương thế thích hợp như là: Lời nói, việc làm và cả đời sống bản thân nữa.

  Xem tiếp

 • Đào Tạo Giáo Lý Viên_Phần 01_Bài 2

  Đào Tạo Giáo Lý Viên_Phần 01_Bài 2

  14/11/2013

  Khi nói đến ơn gọi, ta thường hiểu là tiếng Chúa mời gọi một số người dâng mình cho Chúa trong bậc tu trì hay trong bậc giáo sĩ. Những ơn gọi cũng có ý nghĩa chung là lời Thiên Chúa mời gọi mọi người vào một bậc sống nào đó như bậc sống giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân (sách Gl 277). Mỗi người đã được Rửa tội trong Hội Thánh đều được Chúa Thánh Thần kêu gọi để được sống theo bậc sống phù hợp với mình góp phần làm cho Nước Thiên Chúa sớm hoàn thành.

  Xem tiếp

 • Đào Tạo Giáo Lý Viên_Phần 01_Bài 1

  Đào Tạo Giáo Lý Viên_Phần 01_Bài 1

  14/11/2013

  Giáo lý viên là người truyền bá Phúc âm không thể thay thế, vì họ cống hiến một trợ lực đặc biệt và tuyệt đối cần thiết cho việc truyền bá đức tin và mở mang Hội Thánh.

  Xem tiếp

 • Giáo lí viên môn đệ của Đức Kitô

  Giáo lí viên môn đệ của Đức Kitô

  14/11/2013

  Hội Thánh được khai sinh với mục đích làm cho Nước Chúa Kitô được rộng mở trên khắp hoàn cầu, tức là làm cho mọi người được cứu rỗi, để nhờ đó, toàn thể vũ trụ thực sự được qui hướng về Chúa Kitô.

  Xem tiếp

 • Giáo lí viên thời nay

  Giáo lí viên thời nay

  14/11/2013

  Trước hết việc truyền đạt giáo lý luôn luôn được Hội Thánh coi là một trong những nhiệm vụ tối quan trọng của mình, vì trước khi lên cùng Cha Người, Đức Kitô Phục Sinh đã ban cho các Tông Đồ một huấn lệnh sau cùng: làm cho mọi dân tộc trở nên môn đệ và dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Người đã truyền. (x. Mt 28,29-30)

  Xem tiếp

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

 • Ho Kien

  0945094755