Tour Công Giáo

Đức tin của người tín hữu được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, trong đó hành hương là một việc làm ý nghĩa và sống động. Hành hương với một niềm tin yêu, phó thác và tạ ơn; nhờ Chúa và Mẹ thánh hóa, củng cố để Đức Tin của mình thêm vững mạnh, kiện toàn. Để việc hành hương được thuận lợi, ý nghĩa CPN đã thiết kế các Chương trình hành hương phù hợp với điều kiện - hoàn cảnh của nhiều cá nhân, đoàn thể khác nhau. Bên cạnh đó, Quý Ông bà/ Anh chị em có thể yêu cầu CPN thiết kế các chương trình hành hương riêng biệt, theo nguyện vọng, điểm đến, lộ trình và thời gian mà mình ước  Hành trình sẽ đưa Quý ông bà, anh chị em đến với nhiều Thánh tích Công giáo trong nước và thế giới (Mẹ La Vang, Mẹ Trà Kiệu, Mẹ Tapao, Mẹ Măng Đen, Mẹ Sao Biển, Mẹ Bãi Dâu, Cha Trương Bửu Diệp…; Vatican, Jerusalem, Lourdes, Fatima…); nhiều nhà thờ, Dòng tu và các Di sản văn hóa thế giới (Huế Cổ - Phong Nha Kẻ Bàng – Vịnh Hạ Long – Hội An – Cồng Chiên Tây Nguyên...). CPN nguyện đồng hành cùng quý ông bà, anh chị em trong các cuộc hành trình!

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ho Kien

    0945094755