Dòng nữ

 • Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt thăm và tặng quà cho đồng bào thiểu số tại Bù Đăng - Gia Lai

  Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt thăm và tặng quà cho đồng bào thiểu số tại Bù Đăng - Gia Lai

  06/02/2014

  Khởi đi từ ơn gọi làm tông đồ thừa sai theo linh đạo Mến Thánh Giá, Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt cùng hòa nhịp với Giáo Hội trên quê hương Việt Nam trong những bước chân loan báo Tin Mừng, bằng đời sống âm thầm cầu nguyện cũng như những dấn thân nhỏ bé nơi cánh đồng truyền giáo, để được thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Giêsu Kitô và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người qua việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống. Được sai đi loan báo Tin Mừng, chị em lên đường theo lệnh truyền: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em."

  Xem tiếp

 • Dòng Đức Bà Truyền Giáo

  Dòng Đức Bà Truyền Giáo

  14/12/2013

  Dòng Đức Bà Truyền Giáo là một Hội Dòng thừa sai quốc tế, do Mẹ Euphrasie Barbier sáng lập tại Pháp ngày 25.12.1861 và được Đức Giáo Hoàng Piô IX chính thức chuẩn nhận vào ngày 09.6.1869.

  Xem tiếp

 • Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng

  Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng

  13/12/2013

  Năm 1924, cha Giuse Trần Văn Trang sáng lập tại làng Kim Đôi, cách thành phố Huế 15km, với tên gọi là Dòng Mến Thánh Giá Kim Đôi. Năm 1938, Hội dòng được cải tổ theo Giáo luật với lời khấn đơn, tạm và trọn đời và mang danh xưng là Dòng Mến Thánh Giá Phục Hưng. Năm 1965, vì chiến tranh, phải dời lên Bãi Dâu, Phú Hậu, Huế. Năm 1967, đổi tên dòng Mến Thánh Giá Phục Hưng thành dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng.

  Xem tiếp

 • DÒNG THÁNH PHAOLÔ THÀNH CHARTRES

  DÒNG THÁNH PHAOLÔ THÀNH CHARTRES

  13/12/2013

  Dòng Thánh Phaolô thành Chartres được thành lập năm 1696 do cha Louis Chauvet, cha sở Levesville la Chenard, một họ đạo nhỏ vùng Beauce nước Pháp, cách Chartres 40km, với sự cộng tác của cô Marie Anne de Tilly để nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của dân làng.

  Xem tiếp

 • Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

  Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

  13/12/2013

  Năm 1919, Giáo phận Huế đã có nhiều trường giáo xứ dạy kinh nguyện, nhưng chưa có trường Tiểu học theo đúng nghĩa vì thiếu giáo viên được huấn luyện chu đáo. Đức Cha định tổ chức một trường Sư phạm để đào tạo một số nữ giáo viên dạy giáo lý và văn hóa. Các giáo viên tương lai này sẽ được đào tạo thành nữ tu.

  Xem tiếp

 • LƯỢC SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HUẾ

  LƯỢC SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HUẾ

  13/12/2013

  Dưới triều đại Giáo Hoàng Alexandre VII (1655-1667), qua đoản sắc Super Cathedram được ấn ký ngày 09 -9-1659, đã quyết định thiết lập hai giáo phận tại miền đất truyền giáo Việt nam và đặt hai vị Thừa sai thuộc Hội Truyền giáo Paris (Mission Etrangere de Paris - MEP) làm Đại diên Tông toà.

  Xem tiếp

 • LỊCH SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TÂN VIỆT

  LỊCH SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TÂN VIỆT

  13/12/2013

  Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt là một trong 23 Hội Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam, và là một trong 7 Hội Dòng Mến Thánh Giá trực thuộc Giáo phận Sàigòn. 

  Xem tiếp

 • HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN

  HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN

  13/12/2013

  Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn là Hội Dòng Giáo phận có Nhà Mẹ đặt tại Thành phố Qui Nhơn. Tên gọi Mến Thánh Giá Qui Nhơn nói lên Thánh giá là Đường, là đích điểm để qui hướng lòng trí và cuộc sống về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh.

  Xem tiếp

 • LƯỢC SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THANH HÓA

  LƯỢC SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THANH HÓA

  13/12/2013

  Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa là một trong 24 Hội Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam, được Tòa Thánh chuẩn nhận và ban sắc lệnh thành lập ngày 23 tháng 11 năm 1932, tách ra từ Mến Thánh Giá Phát Diệm.

  Xem tiếp

 • HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH

  HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH

  13/12/2013

  Hội Dòng MTG Vinh có nguồn gốc chung với 24 Hội Dòng MTG Việt Nam. Vì vậy, không thể biết đầy đủ về Hội Dòng MTG Vinh nếu không đọc qua lịch sử Hội Dòng MTG Việt Nam.

  Xem tiếp

 • HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHÁT DIỆM THUỘC GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

  HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHÁT DIỆM THUỘC GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

  13/12/2013

  Hội Dòng MTG Phát Diệm cùng chung một nguồn gốc với 25 Hội Dòng MTG Việt Nam và cùng chung một Đấng Sáng Lập là Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte. Riêng Hội Dòng MTG Phát Diệm được thành lập năm 1902.

  Xem tiếp

 • DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH

  DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH

  13/12/2013

  Hội Dòng MTG Vinh có nguồn gốc chung với 24 Hội Dòng MTG Việt Nam. Vì vậy, không thể biết đầy đủ về Hội Dòng MTG Vinh nếu không đọc qua lịch sử Hội Dòng MTG Việt Nam.

  Xem tiếp

 • HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HƯNG HÓA

  HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HƯNG HÓA

  13/12/2013

  Hội dòng Mến Thánh Gía Hưng Hóa.

  Xem tiếp

 • HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HÀ NỘI

  HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HÀ NỘI

  13/12/2013

  Tháng 8.1669, khi Đức Cha Lambert de la Motte tới kinh lý Đàng Ngoài, Ngài thấy có một nhóm các trinh nữ sống chung với nhau cho được tập đi đàng nhân đức. Sau khi Đức Cha tìm hiểu kỹ lưỡng nhóm các trinh nữ này, Đức Cha mạnh dạn quyết định chính thức thành lập Dòng Nữ Mến Thánh Giá tại Kiên Lao.

  Xem tiếp

 • DÒNG MẾN THÁNH GIA KIÊN LAO- BÙI CHU- VIỆT NAM

  DÒNG MẾN THÁNH GIA KIÊN LAO- BÙI CHU- VIỆT NAM

  12/12/2013

  Hội dòng Mến Thánh Giá (MTG) Kiên Lao Bùi Chu là cái nôi đầu tiên của các Dòng Mến Thánh Giá Đàng Ngoài. Sử ghi lại, năm 1640 có những nhóm thanh nữ - phụ nữ Việt Nam tình nguyện sống chung và đã được các Cha Dòng Tên hướng dẫn.

  Xem tiếp

 • HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

  HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

  12/12/2013

  Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt được khai sinh từ Hội Dòng MTG Thanh Hóa, là một trong các Hội Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam do Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte chính thức thành lập ngày 19 tháng 02 năm 1670. 

  Xem tiếp

 • HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT

  HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT

  12/12/2013

  Được khai sinh từ lòng Mẹ Giáo Phận Huế, Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết xuất thân từ Tu Viện Mỹ Hương ( 1789 ). Chưa tròn 75 tuổi, tu viện Mỹ Hương bị Văn Thân đốt cháy 2 lần ( 1885 và 1886 ) tại Sáo Bùn. Sau đó tái lập tại Đồng Hới với tên gọi là Mến Thánh Giá Tam Tòa.

  Xem tiếp

 • HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG

  HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG

  12/12/2013

   Năm 1995, theo tuyên ngôn của Tòa Thánh, ký ngày 29.6.1995, Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình được chính thức trở thành Dòng Giáo phận Nha Trang, với tên gọi là “Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang”.

  Xem tiếp

 • HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

  HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

  12/12/2013

  Hội Dòng Mến Thánh Gía Gò Vấp.

  Xem tiếp

 • Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum

  Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum

  12/12/2013

  Hội Dòng MTG Cái Nhum được thành lập vào năm 1800, là Dòng tu địa phương thuộc thẩm quyền Giám Mục địa phận. Hội Dòng được thành lập đúng với Hiến Chương, tinh thần và mục đích theo Dòng Mến Thánh Giá đầu tiên do Đức Cha Lambert de la Motte lập năm 1670 tại Việt Nam. 

  Xem tiếp

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

 • Ho Kien

  0945094755