Giáo lý cho Ơn gọi

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Phần Phụ Trương

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Phần Phụ Trương

  18/10/2013

  " Giáo lý múc lấy nội dung của mình từ nguồn mạch sống động là Lời Chúa, được lưu truyền trong Thánh Truyền và Thánh Kinh, vì Thánh Truyền và Thánh Kinh làm thành kho tàng thánh duy nhất chứa đựng Lời Chúa, được trao phó cho Giáo Hội" (DGL 27)

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 43: Thánh Hóa Đời Sống Hằng Ngày

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 43: Thánh Hóa Đời Sống Hằng Ngày

  18/10/2013

  Thánh hóa đời sống hằng ngày là làm cho đời sống trở nên thánh thiện, tốt lành. Nghĩa là sống kết hợp với Chúa trong mọi công việc làm hằng ngày, và sống hòa thuận thương yêu giúp đỡ mọi người, về vật chất cũng như tinh thần tùy theo khả năng của mình.  

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 42: Điều Luật Của Giáo Hội

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 42: Điều Luật Của Giáo Hội

  18/10/2013

  Lề luật mà Giáo Hội quy định cho tất cả những người đã gia nhập Giáo Hội qua Bí tích Thánh Tẩy và ở trong những trường hợp do Giáo Hội ấn định thì phải tuân giữ lề luật của Giáo Hội, để họ sống theo ý Chúa cách trọn vẹn hơn.  

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 41: Giới Luật Thứ Tám

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 41: Giới Luật Thứ Tám

  18/10/2013

  Giới luật thứ tám dạy tôi tôn trọng sự thật và tôn trọng danh giá của người khác. Giới luật thứ tám cấm: nói dối (nói dóc, nói sai sự thật), cấm làm chứng gian. Cấm tiết lộ những điều phải giữ kín và cấm làm hại danh giá của người khác. 

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 40: Giới Luật Thứ Bảy Và Thứ Mười

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 40: Giới Luật Thứ Bảy Và Thứ Mười

  18/10/2013

  Giới luật thứ bảy và thứ mười dạy tôi giữ đức công bằng và tôn trọng của cải của người khác. Vì của cải là Hồng ân Chúa ban và là công lao khó nhọc mà họ mới tạo nên được.  

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 39: Giới Luật Thứ Sáu Và Thứ Chín

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 39: Giới Luật Thứ Sáu Và Thứ Chín

  18/10/2013

  Giới luật thứ sáu và thứ chín dạy tôi giữ đức trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm vì : Tôi được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.  (St.1,26-27; 9,6), Tôi là chi thể mầu nhiệm của Đức Kitô (Eph. 5, 30), Thân xác tôi là đền thờ Chúa Thánh Thần (1Cor. 3,16-17; 6, 19).  

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 38: Giới Luật Thứ Năm

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 38: Giới Luật Thứ Năm

  18/10/2013

  Giới luật thứ năm dạy tôi tôn trọng, giữ gìn thân xác và mạng sống của tôi cũng như của người khác.

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 37: Giới Luật Thứ Tư

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 37: Giới Luật Thứ Tư

  18/10/2013

   Giới luật thứ tư dạy tôi phải thảo kính cha mẹ cho trọn đạo hiếu. Thảo kính là kính mến, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống cũng như khi đã qua đời. Thảo kính cha mẹ vì cha mẹ có công sinh thành và dưỡng dục con cái. Các ngài thay quyền Chúa để săn sóc con cái phần hồn cũng như phần xác. 

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 36: Giới Luật Thứ Ba

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 36: Giới Luật Thứ Ba

  18/10/2013

  Giới luật thứ ba dạy tôi THÁNH HÓA các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. Thánh hoá là tham dự Thánh lễ, nghỉ việc xác và làm thêm những việc tốt lành như dự các giờ kinh chung, đọc sách báo đạo đức, đi thăm viếng, làm việc thiện, làm việc tông đồ...  

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 35: Giới Luật Thứ Hai

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 35: Giới Luật Thứ Hai

  18/10/2013

  Điều răn thứ hai dạy tôi tôn kính Tên của Chúa, và giữ những điều tôi đã lấy danh của Ngài mà thề hoặc khấn hứa điều gì đó, đồng thời không được nói những lời lộng ngôn, phạm thượng.

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 34: Giới Luật Thứ Nhất

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 34: Giới Luật Thứ Nhất

  18/10/2013

  Giới luật thứ nhất dạy tôi thờ phượng một Thiên Chúa và kính mến Ngài trên hết mọi sự. Thờ phượng Thiên Chúa là nhận biết Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và là chủ tể trời đất muôn vật, đồng thời hết lòng tôn thờ, kính phục và yêu mến Ngài.  

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 33: Tội Lỗi

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 33: Tội Lỗi

  18/10/2013

  Tội là cố tình lỗi luật của Chúa hay là luật Giáo Hội: bằng tư tưởng, bằng lời nói, bằng việc làm hoặc là bỏ qua không làm những việc phải làm [thiếu sót].

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 32: Nhân Đức Đối Thần

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 32: Nhân Đức Đối Thần

  18/10/2013

  Đức tin là nhân đức siêu nhiên, giúp tôi chấp nhận vững vàng những điều Chúa dạy và nhờ Giáo Hội truyền lại, vì Ngài là Đấng chân thực, không thể sai lầm và không lừa dối ai.  

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 31: Nhân Đức

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 31: Nhân Đức

  18/10/2013

  Nhân đức là những đức tính tốt mà Thiên Chúa đặt để trong con người: Nhân chi sơ, tính bản thiện.

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 30: Sống Theo Ý Chúa

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 30: Sống Theo Ý Chúa

  18/10/2013

  "Ai biết các giới luật của Thầy và tuân giữ các giới luật đó, thì họ là người yêu mến Thầy. Và ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến họ" (Ga 14. 21).  

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 29: Phụ Tích

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 29: Phụ Tích

  18/10/2013

  Phụ tích là những dấu chỉ bề ngoài do Giáo Hội lập ra, nhờ đó người tín hữu chuẩn bị chu đáo, để nhận được nhiều ơn Chúa giúp do lời Giáo Hội cầu xin.  

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 28: Ơn Thiên Triệu

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 28: Ơn Thiên Triệu

  18/10/2013

  Ơn thiên triệu là ý Chúa muốn cho mỗi người sống trong một địa vị nào đó. Nhưng theo nghiã thông thường thì ơn thiên triệu là tiếng Chúa gọi một số người dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì để phục vụ Chúa và anh em đồng loại.

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 27: Bí Tích Hôn Phối

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 27: Bí Tích Hôn Phối

  18/10/2013

  Bí tích hôn phối là bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập để kết hợp hai người tín hữu, một nam một nữ, thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh, cùng ban cho họ ơn sống xứng đáng chức phận mình. 

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 26: Bí Tích Truyền Chức Thánh

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 26: Bí Tích Truyền Chức Thánh

  18/10/2013

  "Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể là những bí tích khai tâm Kitô giáo. Ba bí tích này đặt nền tảng cho ơn gọi chung của người môn đệ Đức Kitô, ơn gọi nên thánh và được sai đi rao giảng Tin Mừng cho thế giới. Ba bí tích này còn ban những ơn cần thiết để sống theo Thánh Thần trong cuộc lữ hành về quê trời (GLHTCG, số 1533). 

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 25: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 25: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

  17/10/2013

  Bí tích xức dầu bệnh nhân là bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu về phần hồn và xác, có sức mạnh chống lại cám dỗ để trung thành với  Chúa cho đến cùng.

  Xem tiếp

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

 • Ho Kien

  0945094755