Giáo lý Dự tòng

 • PHẦN II: DẠY GIÁO LÝ THEO LỨA TUỔI

  PHẦN II: DẠY GIÁO LÝ THEO LỨA TUỔI

  19/10/2013

  Khoa Tâm Lý Học là khoa học nghiên cứu về con người, với những suy tư và hành động, cảm nhận và tác động, bên ngoài và bên trong. Tất cả được quan sát, mô tả, giải thích, đối chiếu với thực tế, làm thành kinh nghiệm chung của xã hội, của nhân loại.

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 20: Bí Tích

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 20: Bí Tích

  17/10/2013

  Bí tích là dấu chỉ bên ngoài, do chính Chúa Kitô thiết lập để ban ơn bên trong cho ta được nên thánh. 

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 16: Các Thánh Thông Công

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 16: Các Thánh Thông Công

  17/10/2013

  Tất cả các tín hữu họp thành một thân thể trong Chúa Kitô, nên công nghiệp của người nầy được chia sẻ cho người khác. Đó là tín điều các thánh thông công. 

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 10: Chúa Giêsu Sống Lại Và Lên Trời

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 10: Chúa Giêsu Sống Lại Và Lên Trời

  16/10/2013

  "Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng". 

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 9: Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 9: Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

  16/10/2013

  "Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác".

  Xem tiếp

 • Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 8: Cuộc Sống Trần Thế Của Chúa Giêsu

  Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 8: Cuộc Sống Trần Thế Của Chúa Giêsu

  16/10/2013

  " Ngôi Lời đã làm Người, và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga. 1, 14). 

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan IV_Bai Tom Luoc

  Giao ly Du Tong_Phan IV_Bai Tom Luoc

  16/10/2013

   Gồm tóm trong Kinh TIN KÍNH, có 3 điều tin chính yếu 1. Tin Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành trời đất. 2. Tin Chúa Con là Ngôi Hai xuống thế làm người, sinh bởi Mẹ Maria đồng trinh, đã chịu đau khổ, chịu chết trên Thánh giá và sống lại để Cứu chuộc ta. 3. Tin Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hoá, Tin Hội Thánh Công giáo, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cữu.

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 34

  Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 34

  16/10/2013

  "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ " dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thày đã truyền cho anh em " (Mt 28, 19-20).

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 33

  Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 33

  16/10/2013

  Tại sao ta phải sống thành thật ? Vì Thiên Chúa là Đấng chân thật, ta con là con Chúa cũng phải sống như thế. Vì sự thật làm tăng giá trị và uy tín con người. Vì sự thật rất...

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 32

  Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 32

  16/10/2013

  Hãy biết sử dụng của cải trong tinh thần liên đới, chia sẻ giúp đở mọi người. Hãy tôn trọng tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn môi sinh, môi trường vì ích lợi của mọi ngư...

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 31

  Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 31

  16/10/2013

  Vì Thiên Chúa trong sạch vô cùng, nên chỉ một tư tưởng xấu xa cũng đã làm hoen ố tấm áo rửa tội và xúc phạm đến Chúa.

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 30

  Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 30

  16/10/2013

  Tại sao ta phải tôn trọng và giữ gìn mạng sống ? Vì mạng sống con người là quà tặng Chúa ban, được Chúa yêu thương và cứu chuộc. Chỉ một mình Chúa là chủ sự sống.

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 29

  Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 29

  16/10/2013

  Lạy Chúa, xin cho con biết quí trọng ngày Chúa nhật, vì là ngày của Chúa, để con siêng năng tham dự thánh lễ và thăm viếng bạn bè, nhất là những người già cả, neo đơn, bệnh...

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 28

  Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 28

  16/10/2013

  Lạy Chúa, xin cho con biết quí trọng ngày Chúa nhật, vì là ngày của Chúa, để con siêng năng tham dự thánh lễ và thăm viếng bạn bè, nhất là những người già cả, neo đơn, bệnh...

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 27

  Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 27

  16/10/2013

  Khi trả lời cho Môsê hỏi Thiên Chúa là ai, Chúa nói : "Ta là Đấng hằng có" (Xh 3,14), nghĩa là Ngài có từ muôn thuở, tự mình hiện hữu chớ không ai dựng nên Ngài, không có tên...

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 26

  Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 26

  16/10/2013

  " Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn trọng nhất ..." (Mt 22, 35-38). ...

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 25

  Giao ly Du Tong_Phan III_Bai 25

  16/10/2013

  Khi yêu mến ai, ta muốn sống chiều theo ý muốn người đó. Khi ta muốn yêu mến Chúa, ta cần biết được ý Chúa để Sống theo ý Chúa. Thực hiện ý Chúa, tuân giữ điều răn Chúa,...

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 24

  Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 24

  16/10/2013

  Bí tích Hôn phối làm cho đôi bạn thuộc về nhau mãi mãi và ban ơn cho họ chu toàn bổn phận làm vợ làm chồng đối với nhau và làm cha làm mẹ đối với con cái (sinh sản, nuôi dưỡng, giáo dục con cái nên người đức hạnh). Bí tích hôn phối còn làm cho mọi người trong gia đình nên thánh nhờ việc chu toàn bổn phận, sống yêu thương và làm việc tông đồ.

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 23

  Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 23

  14/10/2013

  Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 23

  Xem tiếp

 • Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 22

  Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 22

  14/10/2013

  Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 22

  Xem tiếp

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

 • Ho Kien

  0945094755