Mẹ dâng mình (21.11)

 • Bài giảng Lễ Đức Mẹ Dâng Mình

  Bài giảng Lễ Đức Mẹ Dâng Mình

  02/12/2013

  Dù không được Phúc Âm nhắc đến, nhưng theo truyền thuyết (Tiền Phúc Âm của thánh Giacôbê), từ khi ba tuổi, Đức Mẹ đã được gia đình đưa lên đền thánh để dâng mình cho Thiên Chúa và đã lưu lại đó cho tới lúc trọn tuổi mười hai.

  Xem tiếp

 • Đức Mẹ Dâng Mình vào đền Thánh

  Đức Mẹ Dâng Mình vào đền Thánh

  02/12/2013

  Theo truyền thống của Giáo Hội, khi còn thanh xuân, Đức Ma-ri-a đã có ý hướng dâng trọn cả cuộc đời mình để phụng sự Thiên Chúa đặc biệt trong bậc sống độc thân và đồng trinh.

  Xem tiếp

 • Đức Mẹ Dâng Mình Cho Thiên Chúa Lúc 3 Tuổi

  Đức Mẹ Dâng Mình Cho Thiên Chúa Lúc 3 Tuổi

  02/12/2013

  Hai vị sống tại thành Nagiaret đã 25 năm mà không có con. Đối với người thời đó, không có con là một xỉ nhục hết sức lớn lao, coi như dấu bị Thiên Chúa Yavê ruồng bỏ.

  Xem tiếp

 • Đức Mẹ Dâng Mình Cho Thiên Chúa Lúc 3 Tuổi

  Đức Mẹ Dâng Mình Cho Thiên Chúa Lúc 3 Tuổi

  02/12/2013

  Hai vị sống tại thành Nagiaret đã 25 năm mà không có con. Đối với người thời đó, không có con là một xỉ nhục hết sức lớn lao, coi như dấu bị Thiên Chúa Yavê ruồng bỏ.

  Xem tiếp

 • Nguồn gốc Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ

  Nguồn gốc Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ

  02/12/2013

  Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ bắt nguồn từ bên Giáo Hội Đông phương, tưởng niệm ngày thánh hiến thánh đường Đức Maria ngày 21 tháng 11 năm 543 tại Giêrusalem.

  Xem tiếp

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

 • Ho Kien

  0945094755