Năm Tân Phúc Âm Hóa gia đình

 • Đề tài Năm Gia Đình: Tháng 12/2013

  Đề tài Năm Gia Đình: Tháng 12/2013

  14/01/2014

  Tạ ơn Thiên Chúa đã đến chia sẻ phận người với chúng con trong một gia đình phàm nhân như chúng con.

  Xem tiếp

 • Logo và thư chung Năm Tân Phúc Âm Hóa gia đình

  Logo và thư chung Năm Tân Phúc Âm Hóa gia đình

  14/01/2014

  Phúc-Âm-hóa là sứ vụ mang tính toàn diện, vì “ánh sáng đức tin không chỉ soi chiếu đời sống nội bộ của Hội Thánh hoặc chỉ để xây dựng thành đô vĩnh cửu trong thế giới mai sau, mà còn giúp chúng ta xây dựng xã hội hiện nay nhằm hướng tới một tương lai hi vọng”

  Xem tiếp

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

 • Ho Kien

  0945094755