Chủng Viện Thánh Nicôla - GP Phan Thiết

Đăng bởi: Phero Đình Dũng - Vào lúc: 12/10/2013 - Lượt xem: 270

Ngay sau biến cố lịch sử 1975, dù hoàn cảnh rất khó khăn, từ năm 1976, Giáo Phận đã bắt tay ngay vào công tác đào tạo linh mục cho tương lai bằng cách qui tụ về Tòa Giám Mục, sau đó thêm tụ điểm tại Hàm Tân, khoảng 24 “thầy già” để trang bị cho các thầy một số hành trang thần học có thể có được trong hoàn cảnh khó khăn lúc đó, tạm đủ để có thể hội đủ điều kiện có thể tiến lên chức linh mục.

Ngay trong Khóa học đầu tiên của Đại Chủng Viện Thánh GIUSE Sài Gòn (1986-1992), Giáo Phận Phan Thiết đã có 04 Đại Chủng sinh của mình.

Từ năm 1988, Giáo Phận đã bắt đầu Qui chế Dự Tu, và mỗi năm có khoảng 10 cho đến 20 em đăng ký.

Hiện nay (2008), Chủng Viện Thánh Nicôla của Giáo Phận đang quản lý 124 Đại Chủng sinh rãi rác tu học ở nhiều nơi, trong cũng như ngoài nước…

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ho Kien

    0945094755