Suy niệm Lời Chúa

 • Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm A

  Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm A

  02/03/2014

  Anh em thân mến, như vậy người ta coi chúng tôi như những thừa tác viên của Ðức Kitô, và những người phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Do đó, người ta đòi hỏi nơi những người phân phát các mầu nhiệm là mỗi người phải trung tín. 

  Xem tiếp

 • Thứ 7 Tuần 7 Thường Niên

  Thứ 7 Tuần 7 Thường Niên

  01/03/2014

   13 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."

  Xem tiếp

 • Thứ 6 Tuần 7 Thường Niên

  Thứ 6 Tuần 7 Thường Niên

  28/02/2014

   9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." 10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói : "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình ; 12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

  Xem tiếp

 • Thứ 5 Tuần 7 Thường Niên

  Thứ 5 Tuần 7 Thường Niên

  27/02/2014

  49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. 50 Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau."

  Xem tiếp

 • Thứ 4 Tuần 7 Thường Niên

  Thứ 4 Tuần 7 Thường Niên

  26/02/2014

  39 Đức Giê-su bảo : "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta."

  Xem tiếp

 • Thứ 3 Tuần 7 Thường Niên

  Thứ 3 Tuần 7 Thường Niên

  25/02/2014

   30 Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng : "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại." 32Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

  Xem tiếp

 • Thứ 2 Tuần 7 Thường Niên

  Thứ 2 Tuần 7 Thường Niên

  24/02/2014

  19Người đáp : "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin ! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? 

  Xem tiếp

 • 22/2 : Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

  22/2 : Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

  22/02/2014

  Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được".

  Xem tiếp

 • Thứ 6 Tuần 6 Thường Niên

  Thứ 6 Tuần 6 Thường Niên

  21/02/2014

   8 34 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

  Xem tiếp

 • Thứ 5 Tuần 6 Thường Niên

  Thứ 5 Tuần 6 Thường Niên

  20/02/2014

  27 Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ : "Người ta nói Thầy là ai ?" 28 Các ông đáp : "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó." 29 Người lại hỏi các ông : "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" Ông Phê-rô trả lời : "Thầy là Đấng Ki-tô."

  Xem tiếp

 • Thứ 4 Tuần 6 Thường Niên

  Thứ 4 Tuần 6 Thường Niên

  19/02/2014

  24 Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại." 25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự. 26 Người cho anh về nhà và dặn : "Anh đừng có vào làng."

  Xem tiếp

 • Thứ 3 Tuần 6 Thường Niên

  Thứ 3 Tuần 6 Thường Niên

  18/02/2014

  17 Biết thế, Người nói với các ông : "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế ! 18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? 

  Xem tiếp

 • Thứ 2 Tuần 6 Thường Niên

  Thứ 2 Tuần 6 Thường Niên

  17/02/2014

  11 Một hôm, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói : "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ộng biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả." 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

  Xem tiếp

 • Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm A

  Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm A

  15/02/2014

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.

  Xem tiếp

 • Thứ 7 Tuần 5 Thường Niên Năm Chẵn

  Thứ 7 Tuần 5 Thường Niên Năm Chẵn

  15/02/2014

  7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. 8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ ! 9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. 10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

  Xem tiếp

 • Thứ 6 Tuần 5 Thường Niên Năm Chẵn

  Thứ 6 Tuần 5 Thường Niên Năm Chẵn

  14/02/2014

  31 Khi ấy, Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 

  Xem tiếp

 • Thứ 5 Tuần 5 Thường Niên Năm Chẵn

  Thứ 5 Tuần 5 Thường Niên Năm Chẵn

  13/02/2014

  29 Người nói với bà : "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi." 30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi.

  Xem tiếp

 • Phép lạ Thánh Thể tại Lanciano

  Phép lạ Thánh Thể tại Lanciano

  12/02/2014

  Thánh Thể là sự thật quan trọng nhất đối với đức tin của chúng ta. Đây là điều khiến chúng ta khác với anh em Tin Lành. Chúng ta tin thật Mình Máu Đức Kitô hiện hữu trong Thánh Thể hằng ngày tái diễn trên các bàn thờ ở khắp thế giới khi linh mục đọc lời truyền phép như Chúa Giêsu đã truyền: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22:19).

  Xem tiếp

 • Thứ 4 Tuần 5 Thường Niên Năm Chẵn

  Thứ 4 Tuần 5 Thường Niên Năm Chẵn

  12/02/2014

   14 Khi ấy, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.16 Ai có tai nghe thì nghe !"

  Xem tiếp

 • Thứ 3 Tuần 5 Thường Niên Năm Chẵn

  Thứ 3 Tuần 5 Thường Niên Năm Chẵn

  11/02/2014

   Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,  còn lòng chúng thì lại xa Ta.  Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,  vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

  Xem tiếp

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

 • Ho Kien

  0945094755