Suy niệm Lời Chúa

 • Thứ 3 Tuần 33 Thường Niên

  Thứ 3 Tuần 33 Thường Niên

  19/11/2013

   8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." 9Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

  Xem tiếp

 • 18.11.2013 – Thứ hai Tuần 33 Thường niên

  18.11.2013 – Thứ hai Tuần 33 Thường niên

  18/11/2013

  Khi anh đã đền gần, Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy.” Ðức Giêsu nói: “Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh.” Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

  Xem tiếp

 • Thứ Sáu sau Chúa nhật XXXII Thường Niên (năm lẻ)

  Thứ Sáu sau Chúa nhật XXXII Thường Niên (năm lẻ)

  15/11/2013

  33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.

  Xem tiếp

 • Thứ 5 Tuần 32 Thường Niên

  Thứ 5 Tuần 32 Thường Niên

  14/11/2013

   Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói : 'Ở đây này !' hay 'Ở kia kìa !', vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông."

  Xem tiếp

 • Thứ tư Tuần 32 Thường niên

  Thứ tư Tuần 32 Thường niên

  13/11/2013

  Ðức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

  Xem tiếp

 • Thứ ba Tuần 32 Thường niên

  Thứ ba Tuần 32 Thường niên

  12/11/2013

  Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.

  Xem tiếp

 • Thứ hai Tuần 32 Thường niên

  Thứ hai Tuần 32 Thường niên

  11/11/2013

  Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

  Xem tiếp

 • 9.11.2013 – Thứ bảy - Cung hiến Thánh đường Latêranô

  9.11.2013 – Thứ bảy - Cung hiến Thánh đường Latêranô

  09/11/2013

  Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

  Xem tiếp

 • Thứ sáu Tuần 31 Thường niên

  Thứ sáu Tuần 31 Thường niên

  08/11/2013

  “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”

  Xem tiếp

 • Thứ năm Tuần 31 Thường niên

  Thứ năm Tuần 31 Thường niên

  07/11/2013

  Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.” Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”

  Xem tiếp

 • Thứ ba Tuần 31 Thường niên

  Thứ ba Tuần 31 Thường niên

  05/11/2013

   Ðầy tớ nói: “Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.” Ông chủ bảo người đầy tớ: “Ra các nẻo đường, dọc theo bờ rào bờ giậu, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.”

  Xem tiếp

 • Thứ hai Tuần 31 Thường niên

  Thứ hai Tuần 31 Thường niên

  04/11/2013

  Khi ấy Ðức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.

  Xem tiếp

 • 2/11 : Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Ðã Qua Ðời

  2/11 : Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Ðã Qua Ðời

  02/11/2013

    "Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con".

  Xem tiếp

 • 1/11 : Lễ Các Thánh Nam Nữ

  1/11 : Lễ Các Thánh Nam Nữ

  01/11/2013

  "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

  Xem tiếp

 • Thứ 5 Tuần 30 Thường Niên

  Thứ 5 Tuần 30 Thường Niên

  31/10/2013

  "Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?"

  Xem tiếp

 • Thứ 4 Tuần 30 Thường Niên

  Thứ 4 Tuần 30 Thường Niên

  30/10/2013

   "Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa".

  Xem tiếp

 • Thứ 3 Tuần 30 Thường Niên

  Thứ 3 Tuần 30 Thường Niên

  29/10/2013

   "Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to".

  Xem tiếp

 • 28/10 : Lễ Thánh Simon và Giuđa

  28/10 : Lễ Thánh Simon và Giuđa

  28/10/2013

  "Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ"

  Xem tiếp

 • Chúa Nhật 29 Thương Niên Năm C

  Chúa Nhật 29 Thương Niên Năm C

  26/10/2013

  "Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".

  Xem tiếp

 • Thứ 7 Tuần 29 Thường Niên

  Thứ 7 Tuần 29 Thường Niên

  26/10/2013

  5 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."

  Xem tiếp

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

 • Ho Kien

  0945094755