Thứ 3 Tuần 5 Thường Niên Năm Chẵn

Đăng bởi: Mary Na - Vào lúc: 11/02/2014 - Lượt xem: 162

Thứ Ba sau Chúa nhật V Thường Niên (năm chẵn)

1 V 8,22-23.27-30 ; Tv 83 ; Mc 7,1-13.Bài đọc:                                                                  1 V 8,22-23.27-30

      22 Khi ấy, vua Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng Ít-ra-en, giơ hai tay lên trời và 23 thưa : "Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài. 27 Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng ? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây ! 28 Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con ! Xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. 29 Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán ' Danh Ta sẽ ở đấy ' ; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây."

      30 Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe ; xin lắng nghe và tha thứ.
      Ðó là lời Chúa.
 

Đáp ca:                                                     Tv 83,3.4.5 và 10.11 (Đ. c. 2)

Đáp: Lạy Chúa Tể càn khôn ,
cung diện Ngài xiết bao khả ái.

3          Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
            mong tới được khuôn viên đền vàng.
            Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
            những hướng lên Chúa Trời hằng sống
            mà hớn hở reo mừng.                                                   Đ.


         Lạy Chúa Tể càn khôn
            là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
            ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
            cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
            bên bàn thờ của Chúa !                                                Đ.


         Phúc thay người ở trong thánh điện
            họ luôn luôn được hát mừng Ngài.

10        Lạy Chúa là khiên mộc chở che,
            xin thương xem nhìn đến
            gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.                                 Đ.


11        Một ngày tại khuôn viên thánh điện
            quý hơn cả ngàn ngày.
            Thà con ở cổng đền Thiên Chúa
            vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân !                            Đ.Tung hô Tin Mừng:                                                   x. Tv 118,36.29b

      Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài. Ha-lê-lui-a.Tin Mừng:                                                                         Mc 7,1-13

      1 Một hôm, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?"6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:

            Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
            còn lòng chúng thì lại xa Ta.

        7   Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
            vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

      Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." 9Người còn nói : "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử ! 11 Còn các ông, các ông lại bảo : "Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa !"
      Ðó là lời Chúa.Suy Niệm

      Vì quá vụ luật, các thày Pharisêu, luôn luôn rình rập và bắt bẻ người khác về những điều nhỏ nhặt mà quên những điều cốt lõi của luật Chúa là : tất cả tư tưởng, lời nói, việc làm phải qui hướng về vinh quang thiên Chúa.

      Vì không đặt vinh quang Thiên Chúa làm đích sống, các ông chỉ muốn được vinh dự làm gương mẫu cho quần chúng về cách tỉ mỉ giữ luật Môsê.

      Tỉ mỉ đến nỗi khi thấy các môn đệ Chúa không rửa tay trước theo tục lệ của các ông đặt ra, mà dùng bữa là vi phạm luật, họ cho như vậy là ô uế và trách Đức Chúa Giêsu là không biết dạy bảo các môn đệ.

      Chúa Giêsu không bênh môn đệ, nhưng nói với các ông: ‘’ Ngôn sứ Isaia đã nhận xét rất đúng về việc đạo đức của các ông rằng : Dân này tin kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta.

      Các ông bỏ điều răn chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Luật Môsê dạy : Thảo kính cha mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ sẽ bị xử tử. Còn các ông thì bảo người ta nói với cha mẹ rằng : Những gì chúng con có để giúp cha mẹ thì chúng con đã dâng cho Chúa, các ông không làm gì để giúp đỡ cha mẹ, các ông còn bảo người ta làm nhiều điều khác giống như vậy.

      Đừng như các Pharisêu, chúng ta phải quý trọng và thực thi luật Chúa, hơn là bày ra những cái bề ngoài. Như thay vì làm phúc kẻ khó, chúng ta dâng tiền dâng cảnh dâng vật này của kia cho nhà thờ chỉ vì ganh đua, hay để lưu danh, thì đâu phải là việc đạo đức thật và làm đẹp lòng Chúa.


Cầu Nguyện

1/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con được luôn luôn thực thi luật điều cốt lõi của tin mừng là mến Chúa yêu người.

      Hát : Xin cho con yêu Chúa và yêu mọi người.

2/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con tin và xưng ra kính mến Thiên Chúa là luật trọng hàng nhất. Xin Chúa cho con được luôn kính mến Chúa.

      Hát : Xin cho con yêu Chúa và yêu mọi người.

3/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa đã dạy con hãy yêu thương nhau đểthiên hạ biết con là môn đệ Chúa. Xin cho con biết quên mình vì phúc lợi tha nhân.

      Hát : Xin cho con yêu Chúa và yêu mọi người.

4/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con biết thờ lạy Thiên Chúa trong chân lý và tinh thần.

      Hát : Xin cho con yêu Chúa và yêu mọi người.

Lạy Cha ………

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ho Kien

    0945094755