Thứ 3 Tuần 6 Thường Niên

Đăng bởi: Mary Na - Vào lúc: 18/02/2014 - Lượt xem: 178

Thứ Ba sau Chúa nhật VI Thường Niên (năm chẵn)

Gc 1,12-18 ; Tv 93 ; Mc 8,14-21.


Bài đọc:                                                                                                  Gc 1,12-18

      12 Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.

      13 Khi bị cám dỗ, đừng ai nói : "Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ", vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. 15 Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội ; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết.

      16 Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn. 17 Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú ; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. 18 Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người.
      Ðó là lời Chúa.


 
Đáp ca:                                                  Tv 93,12-13a.14-15.18-19 (Đ. c. 12a)

Đáp: Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn.

12        Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn,
            được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban.

13a      Ngài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn.                  Đ.

14        Vì Chúa không ruồng rẫy dân Người,
            chẳng bỏ rơi dân Người chọn làm gia sản ;

15        công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình,
            mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo.                                Đ.

18        Lạy Chúa, khi con nói : "Này chân con lảo đảo",
            tình thương Ngài đã đỡ nâng con ;

19        lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng,
          ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.                               Đ.Tung hô Tin Mừng:                                                                   Ga 14,23

      Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a.Tin Mừng:                                                                              Mc 8,14-21

      14 Một hôm, các môn đệ quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông : "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !" 16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông : "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế ! 18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao : 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?" Các ông đáp : "Thưa được mười hai." 20 "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh ?" Các ông nói : "Thưa được bảy." 21 Người bảo các ông : "Anh em chưa hiểu ư ?"
      Ðó là lời Chúa.Suy Niệm

      Bột có dậy men bánh mới ngon. Nước trái cây có men mới thành đồ uống có giá trị. Nhưng tại sao có thứ bánh cứng, đắng, hay ai ăn vào thì đau, tại sao lại có thứ rượu uống vào thì nhức đầu – Đó là tại men xấu men độc.

      Một hôm các môn đệ xuống thuyền với Chúa mà quên mang theo bánh ăn, chỉ có một chiếc. Đức Chúa Giêsu nhân việc đó bảo các ông phải đề phòng đừng để tâm hồn bị ô nhiễm vì các tư tưởng xấu, nhưng một cách bóng gió là coi chừng men Pharisêu và Herod

      Nói men Pharisêu và Herode, Chúa ám chỉ tư tưởng kiêucăng giả hình của Pharisêu và hành động gian ác của Herode

      Nhưng các môn đệ không hiểu, nên tưởng Chúa trách các ông không biết tiên liệu nên thiếu bánh.

      Chúa lại nhân cơ hội nói rõ cho các ông đừng để tâm nhiều về vật chất, vì Thiên Chúa và chính Đức Giêsu chẳng để các ông phải túng cực, như đã hai lần Thầy trò ở vào một cảnh. Theo khả năng loài người thì không thể giải quyết được vì cả 2 lần, bánh thì không có mà lại ở một hoàn cảnh không thể tìm ra, hay không thể có ngay được một số đủ cho hơn năm ngàn người, hay bốn ngàn người. Vậy mà mỗi lần chỉ có mấy cái bánh không đủ nuôi mười người, lại được Chúa hoá ra nhiều cho đông  người ăn no nê, còn dư  lại được 7 sọt hay 12 sọt.


Cầu Nguyện

1/ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Là bánh hằng sống, bánh ban sự sống từ trời xuống. Xin bồi dưỡng chúng con.

      Hát : Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

2/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là thuốc giải độc thiêng liêng. Xin tẩy trừ khỏi tâm trí chúng con tư tưởng kiêu ngạo ích kỷ và mưu mô gian ác.

      Hát : Ta là bánh hằng sống ……………..

3/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ,là bánh duy nhất. Thiên Chúa cha ban để cứu sống và hồi sinh nhân loại chúng con, muôn ngàn đời mà không bao giờ thiếu.

      Hát : Ta là bánh……………..

4/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã tự hiến mình làm  bánh nuôi hồn chúng con.

      Hát : Ta là bánh……………..

Lạy Cha …………..

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ho Kien

    0945094755