Thứ 4 Tuần 5 Thường Niên Năm Chẵn

Đăng bởi: Mary Na - Vào lúc: 12/02/2014 - Lượt xem: 179

Thứ Tư sau Chúa nhật V Thường Niên (năm chẵn)

1 V 10,1-10 ; Tv 36 ; Mc 7,14-23.


Bài đọc:                                                                          1 V 10,1-10

      1 Hồi ấy, nữ hoàng Sơ-va nghe biết vua Sa-lô-môn nổi tiếng vì danh Đức Chúa, thì đến đặt câu đố để thử tài vua. 2 Bà đến Giê-ru-sa-lem cùng với đoàn tuỳ tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu, và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Sa-lô-môn và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. 3 Vua Sa-lô-môn giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra ; không có chuyện gì là bí ẩn mà vua không giải đáp được cho bà. 4 Nữ hoàng Sơ-va thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn và cung điện vua đã xây, 5 những món ăn trên bàn của vua, dinh thự của quần thần, cung cách và trang Đức Chúa phục của họ, các thứ rượu của vua, các lễ toàn thiêu vua tiến dâng tại Đền Thờ, bà hết hồn, 6 bà nói với vua : "Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về ngài và sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật. 7 Tôi đã không tin những điều người ta nói, cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt ; nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. 8 Phúc thay thần dân của ngài ! Phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài ! 9 Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của ngài, Đấng đã ưu ái đặt ngài lên ngai Ít-ra-en ; chính vì lòng yêu thương Ít-ra-en đến muôn đời, mà Đức Chúa đã đặt ngài làm vua, để ngài thi hành luật pháp và công lý." 10 Và bà tặng vua ba ngàn sáu trăm ký vàng, một số rất lớn hương liệu và đá quý. Chưa từng có một số lượng hương liệu nhiều như nữ hoàng Sơ-va đã tặng vua Sa-lô-môn.
      Ðó là lời Chúa.


 
Đáp ca                                                Tv 36,5-6.30-31.39-40 (Đ. c. 30a)

Đáp: Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan.

5          Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
            tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.

         Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh,
            công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.      Đ.

30        Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan,
            và lưỡi họ nói lên điều chính trực.

31        Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng,
            bước chân đi không hề lảo đảo.                                    Đ.

39        Còn chính nhân được Chúa thương cứu độ
            và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.

40        Chúa phù trợ và Người giải thoát,
            giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,
            bởi vì họ ẩn náu bên Người.                                          Đ.


Tung hô Tin Mừng:                                                               x. Ga 17,17b.17a

      Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a.Tin Mừng:                                                                                       Mc 7,14-23

      14 Khi ấy, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.16 Ai có tai nghe thì nghe !"

      17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18Người nói với các ông : "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài ?" Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói : "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."
      Ðó là lời Chúa.Suy Niệm

      Nhóm Pharisêu thường tự phụ mình là người đạo đức bằng các việc đạo đức hình thức. Để cảnh giác các ông Chúa Giêsu đã nói cho đám đông rằng : không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

      Các môn đệ Chúa không hiểu điều Chúa nói, nên khi về nhà họ xin Chúa giải thích rõ cho họ Chúa cho các ông hiểu, không phải Chúa nói về thức ăn, vì thức ăn không đi vào tâm trí, nhưng chỉ được vào cơ thể, được biến thành chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể, bã bị thải ra. Nhưng những tư tưởng xấu phát xuất từ tâm trí xấu mới làm ô uế con người – Vì tư tưởng sai khiến hành động, và tư tưởng xấu ảnh hưởng đến người khác và làm ô uế môi trường, như tư tưởng tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, gang tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo ngông cuồng. Tất cả những thứ đó xuất phát từ tâm hồn xấu, làm điều xấu, tất cả những thứ đó làm ô uế con người.


Cầu Nguyện

1/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con và giữ gìn con khỏi các tư tưởng và ước muốn xấu để con khỏi ra xấu xa trước mặt Chúa và làm cho người khác bị lây cái xấu của con.

      Hát : Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

2/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin giữ gìn con khỏi bị lây nhiều điều xấu vì gương mù và dịp tội.

      Hát : Giữ gìn con Chúa ơi ………………………..

3/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con sáng suốt nhận ra điều xấu và biết cương quyết nói không với các cám dỗ.

      Hát : giữ gìn con Chúa ơi ………………………..

4/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin thánh hoá con và giữ gìn con trong ơn nghĩa với Chúa.

      Hát : Giữ gìn con Chúa ơi…………………………

Lạy Cha ……….

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ho Kien

    0945094755