Thứ 4 Tuần 7 Thường Niên

Đăng bởi: Mary Na - Vào lúc: 26/02/2014 - Lượt xem: 186

Thứ Tư sau Chúa nhật VII Thường Niên (năm chẵn)

Gc 4,13-17; Tv 48; Mc 9,38-40.


Bài đọc:                                                                                Gc 4,13-17

      13 Thưa anh em, bây giờ, hãy nghe tôi, những kẻ nói : "Hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành nọ thành kia, sẽ ở lại đó một năm và buôn bán kiếm lời". 14 Trong khi các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi. 15 Thay vì nói : "Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia", 16 thì các người lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu. 17 Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.
      Ðó là lời Chúa.


 
Đáp ca:                                                Tv 48,2-3.6-7.8-9.10-11 (Đ. Mt 5,3)

Đáp: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
        vì Nước Trời là của họ.

2          Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi,
            lắng tai nào, hết thảy thế nhân,
3          cả thường dân lẫn người quyền quý,
            hạng phú gia với kẻ cơ bần.                                                Đ.

6          Ngày vận hạn cớ chi phải sợ,
            lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi ?
7          Chúng cậy vào của cải,
            lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.                                           Đ.

8          Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình
            và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa ?
9          Mạng người dù giá cao mấy nữa,
            thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.                                         Đ.

10        Nào phàm nhân sống mãi được sao
            mà chẳng phải đến ngày tận số ?
11        Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,
            kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
            bỏ lại tài sản mình cho người khác.                                     Đ.Tung hô Tin Mừng:                                                                Ga 14,6

      Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a.Tin Mừng:                                                                           Mc 9,38-40

      38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su : "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." 39 Đức Giê-su bảo : "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta."
      Ðó là lời Chúa.


Suy Niệm

      Thường vì ích kỷ,  vì ghen tương mà chúng ta dễ đố kỵ người làm một việc như ta, mà họ được người chung quanh tín nhiệm hơn ta.

      Sống với tâm trạng ích kỷ,  ghen tương,  con người không thể được thoải mái đã vậy nhiều khi còn bực tức với chính mình,  nên họ lại càng khó tiến.

      Để được sống an vui và cho công việc ta phát triển, Chúa Giêsu cho chúng ta một nguyên tắc sống là : Ai không chống lại với ta là ủng hộ ta. [ Mc 9, 40 ] Thánh Gioan tông đồ thấy có người nhân danh Chúa Giêsu mà trừ qủi, thì cho rằng họ đã phạm đến quyền lợi củ của thày mình, nên đem chuyện tố cáo Đức Giêsu. Chúa Giêsu nhân cơ hội cho ông và cho ta một bài học là: Ai không chống lại ta là ủng hộ ta. Mà nghĩ rằng có ai đó ủng hộ ta,  tự nhiên ta sẽ phấn khởi làm công việc, Công việc sẽ trở nên nhẹ nhàng, và tất nhiên chúng ta có thể hợp tác với nhau, hiệu quả tất nhiên phải có là: một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Còn nếu ta vì Chúa, hợp tác với nhau trong tình yêu thương, trong việc bác ái thì lại là xây dựng tình thương, mà xây dựng tình thương là xây dựng nước trời.

      Vì thế chúng ta cần nhìn người khác với tâm tình bao dung và tin tưởng như Chúa dạy đừng ngăn cản ai làmviệc tốt.Vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ rồi lại có thể nói xấu Thày.


Cầu Nguyện

1/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con biết nhìn ra những khía cạnh tốt của người khác, để có thể bắt chước họ, hay hợp tác với họ, và cùng họ xây dựng công ích.

      Hát: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui.

2/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con luôn luôn tự biết mình cần ơn Chúa và cần sự hợp tác của tha nhân, để cùng tha nhân làm nhân chứng cho tinh thần hiếu hoà của Chúa.

      Hát: Đâu có tình yêu thương

3/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con được tâm tình bao dung và khôn ngoan để hợp tác với mọi người trong các việc thiện và bác ái

      Hát: Đâu có tình yêu thương

4/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con tạ ơn Chúa vì đường lối khôn ngoan Chúa dẫn dắt con trong cuộc sống, là hợp tác đoàn kết với hết mọi người.

      Hát: Đâu có tình yêu thương

Kinh lạy Cha

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ho Kien

    0945094755