Thứ 5 Tuần 6 Thường Niên

Đăng bởi: Mary Na - Vào lúc: 20/02/2014 - Lượt xem: 117

Thứ Năm sau Chúa nhật VI Thường Niên (năm chẵn)

Gc 2,1-9 ; Tv 33 ; Mc 8,27-33.


Bài đọc:                                                                                                    Gc 2,1-9

      1 Thưa anh em, anh em đã tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. 2 Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, cũng bước vào, 3 mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói : "Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này", còn với người nghèo, anh em lại nói : "Đứng đó !" hoặc : "Ngồi dưới bệ chân tôi đây !", 4 thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao ?

      5 Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây : nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao ? 6 Thế mà anh em, anh em lại khinh dể người nghèo ! Chẳng phải những người giàu áp bức anh em đó sao ? Chẳng phải họ lôi anh em ra toà đó sao ? 7 Chẳng phải họ nói xúc phạm đến Danh Thánh cao đẹp mà anh em được mang đó sao ? 8 Đã hẳn, anh em làm điều tốt, nếu anh em chu toàn luật Kinh Thánh đưa lên hàng đầu : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 9 Nhưng nếu anh em đối xử thiên tư, thì anh em phạm một tội và bị Lề Luật kết án là kẻ vi phạm.
      Ðó là lời Chúa.


 
Đáp ca:                                                           Tv 33,2-3.4-5.6-7 (Đ. c. 7a)

Đáp: Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.

         Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
            câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.

3          Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
            xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.                    Đ.

         Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
            ta đồng thanh tán tụng danh Người.

         Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
            giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.                         Đ.

6          Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
            không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.

7          Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,
            cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.                                  Đ.Tung hô Tin Mừng:                                                         x. Ga 6,63c.68c

      Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống ; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a.Tin Mừng:                                                                            Mc 8,27-33

      27 Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ : "Người ta nói Thầy là ai ?" 28 Các ông đáp : "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó." 29 Người lại hỏi các ông : "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" Ông Phê-rô trả lời : "Thầy là Đấng Ki-tô." 30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

      31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : "Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."
      Ðó là lời Chúa.Suy Niệm

      Đức Chúa muốn thử đức tin của các môn đệ, nên hỏi các ông : Người ta nói : Thầy là ai ? Các ông đã phản ánh dư luận quần chúng mà nói với Chúa: Người thì bảo thày là Gioan tẩy giả, ngườithì bảo là Elia kẻ khác bảo Thày là một ngôn sứ nào đó. Nhưng Chúa hỏi chính các ông : Còn các anh em các anh bảo Thày là ai, Thánh Phêrô trả lời: Thày là Đấng Kitô.

      Thánh Phêrô đã trả lời chính xác, ông đã tin như ông nói. Điều này làm cho Chúa thoả lòng – Nhưng Chúa nói cho các ông biết. Là Kitô, tức Đấng được xức dầu tấn phong làm Đấng giải phóng nhân loại và đưa nhân loại trở vềcùng Thiên Chúa Cha. Ngài không làm như các ông nghĩ, là giải phóng bằng uy quyền, không bằng sức mạnh, mà bằng chính sự tự xoá mình đi trước quyền lực thế gian, Ngài sẽ bị nhiều khổ đau, vì bị các kỳ mục, các thượng tế là những người đáng lý phải là những người lãnh đạo tinh thần của dân phải nhận ra Ngài, cộng tác với Ngài. Nhưng chính các ông lại dựa vào những lý luận sai lạc của các kinh sư mà quyết định giết Đấng Cứu Thế. Tất cả họ đã vì tính kiêu căng và tật ghét ghen ganh tỵ mà bỏ Đức Chúa Giêsu, họ mượn tay thế quyền mà giết Chúa.

     Ông Phêrô không chấp nhận điều đó, kéo Chúa riêng ra và can gián Chúa đừng chịu vậy. Nhưng Chúa đã bảo ông : Satan. Nghĩa Kinh Thánh là “kẻ thù”. Lui ra, tư tưởng của anh không hợp với Thầy. ý Chúa nói : Chết để vâng theo kế hoạch của Cha, chết để cho nhân loại sống đó là sứ vụ của Thầy.


Cầu Nguyện

1/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ,là đấng cứu thế. Đã hiến mình chết khổ đau cho chúng con khỏi chết đời đời, chỉ vì yêu chúng con.

      Hát : Chúa yêu con yêu chẳng bến bờ, con đền đáp bao giờ mới cam …………..

2/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì con Chúa đã tự ý nộp mình để lãnh lấy mọi thứ khổ đau, để con được đời đời hạnh phúc.

      Hát : Chúa yêu con chẳng bến bờ …………………..

3/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì tội lỗi chúng con, Chúa đã chịu chết nhục nhã để đem lại cho chúng con vinh quang đời đời.

      Hát : Chúa yêu con chẳng bến bờ ………………….

4/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì tội lỗi chúng con, Chúa đã chịu chết như một tử tội. Để chúng con được sống đời đời làm con cái Thiên Chúa.

      Hát : Chúa yêu con …………………..

Lạy Cha.

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ho Kien

    0945094755