Thứ 6 Tuần 6 Thường Niên

Đăng bởi: Mary Na - Vào lúc: 21/02/2014 - Lượt xem: 194

Thứ Sáu sau Chúa nhật VI Thường Niên (năm chẵn)

Gc 2,14-24.26 ; Tv 111 ; Mc 8,34–9,1.


Bài đọc 1:                                                                        Gc 2,14-24.26

      14 Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì ? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng ? 15 Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, 16 mà có ai trong anh em lại nói với họ : "Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì ?

      17 Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. 18 Đàng khác, có người sẽ bảo : "Bạn, bạn có đức tin ; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. 19 Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ." 20 Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không ? 21 Ông Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động, khi ông hiến dâng con mình là I-xa-ác trên bàn thờ đó sao ? 22 Bạn thấy đó : đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. 23Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép : Ông Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.

      24 Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. 26 Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.
      Ðó là lời Chúa.


 
Đáp ca                                                         Tv 111,1-2.3-4.5-6 (Đ. x. c. 1b)

Đáp:  Hạnh phúc thay người nào
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

1          Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
            những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

2          Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
            dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.     Đ.

3          Gia đình họ phú quý giàu sang,
            đức công chính của họ tồn tại muôn đời.

         Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
            chiếu rọi kẻ ngay lành :
            đó là người từ bi nhân hậu và công chính.                      Đ.

5          Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
            biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.

         Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
            thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.                Đ. Tung hô Tin Mừng:                                                             Ga 15,15b

      Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Ha-lê-lui-a.


Tin Mừng:                                                                           Mc 8,34–9,1

      34 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ? 37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình ? 38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."

      1 Đức Giê-su còn nói với họ : "Tôi bảo thật các người : trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực."
      Ðó là lời Chúa.Suy Niệm

      Không như các người ham hố chức quyền chiêu mộ quân sĩ, hứa đủ thứ tốt đẹp và tương lai bảo đảm. Còn Chúa thì lại như đe trước : Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Và cũng phải liều chết vì Tôi và vì Tin Mừng thì mới được sống.

      Xem ra khó mà có nhiều người theo Chúa. Đúng thế, so sánh với những người ham mê tiền tài danh vọng theo những lời mời gọi của thế gian thì những người theo Chúa rất ít.

      Những, nếu người thế gian hứa nhiều mà ít ai giữ được lời vì họ không làm được những điều họ muốn, thì làm sao họ làm được những điều họ hứa.

      Những người theo Chúa Giêsu thì ít. Vì chính Chúa nói cửa vào nước trời là cửa hẹp, theo Chúa phải tự tiết chế mọi ham muốn trần tục. Mà hễ ai thoát ly được ảnh hưởng trần thế, tự nhiên và ngay tại đời này đã được hưởng bình an thư thái và cũng đã nếm được hạnh phúc đời sau. Vì Chúa đã nói trước khi Chúa lìa các môn đệ để về trời rằng : Ta đi để sửa soạn chỗ cho các con và sẽ trở lại đón các con. Vì Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con. Lời ấy có thể hiểu là: Vì các con đã bỏ mọi sự mà theo Ta, thì chính Ta thuộc các con, và ChaTa cũng sẽ cùng Ta ở với các con.

      Vậy, nếu như có được núi vàng mà phải mất sự sống thì ích gì. Có núi vàng để làm gì? Nước trời không thể mua được bằng vàng, mà vàng bạc là thứ cản đường về nước trời, nếu không biết dùng nó để chia sẻ với người túng nghèo hay tàn tật.


Cầu Nguyện

1/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con được theo Chúa, vì chỉ Chúa mới có Lời ban sự sống.

      Hát : Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi, tôi không còn tìm sống cho chính mình nhưng chính là Chúa sống trong tôi.

2/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con biết muốn sống với Chúa trong tình Chúa yêu, con phải chấp nhận khổ giá. Nhưng với Chúa, khổ giá đưa con tới vinh quang.

      Hát : Cuộc sống…………………….

3/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Thế gian hứa cho con hạnh phúc, nhưng chính thế gian phá hạnh phúc thật của con, nên con chỉ chọn Chúa mà thôi.

      Hát : Cuộc sống……………………

4/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con chỉ biết sống vì Chúa, cho Chúa và cho tha nhân.

      Hát : Cuộc sống……………………..

Lạy Cha………

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ho Kien

    0945094755