Thứ 7 Tuần 5 Thường Niên Năm Chẵn

Đăng bởi: Mary Na - Vào lúc: 15/02/2014 - Lượt xem: 110

Thứ Bảy sau Chúa nhật V Thường Niên (năm chẵn)

1 V 12,26-32; 13,33-34 ; Tv 105 ; Mc 8,1-10.


Bài đọc:                                                                  1 V 11,29-32; 12,19

      
12 26 Hồi ấy, vua Gia-róp-am nghĩ bụng rằng : "Rồi vương quốc lại trở về nhà Đa-vít mất thôi ! 27 Nếu dân này cứ lên tế lễ tại Đền Thờ Đức Chúa ở Giê-ru-sa-lem, thì lòng họ lại quay về với chủ mình là Rơ-kháp-am vua Giu-đa, và họ sẽ giết ta để trở về với Rơ-kháp-am vua Giu-đa." 28 Sau khi quyết định, vua làm hai con bò mộng bằng vàng, rồi nói với dân : "Các ngươi lên Giê-ru-sa-lem như thế là đủ rồi ! Này, Ít-ra-en, Thiên Chúa của ngươi đây, Đấng đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập." 29 Vua đặt một tượng ở Bết Ên, còn tượng kia ở Đan.30 Đó là nguyên cớ gây ra tội, vì dân đi tới mãi tận Đan để thờ một trong hai tượng đó. 31Vua thiết lập những nơi cao và đặt các tư tế lấy từ đám thường dân, không thuộc hàng con cháu Lê-vi. 32 Vua Gia-róp-am còn lập một lễ vào ngày mười lăm tháng tám, giống như lễ vẫn mừng ở Giu-đa, và vua tiến lên bàn thờ. Vua đã làm như thế tại Bết Ên mà dâng lễ tế cho các con bò mộng vua đã làm ra. Vua đặt ở Bết Ên các tư tế để phục vụ tại các nơi cao mà vua đã thiết lập.

      13 33 Sau sự việc này, vua Gia-róp-am cũng không chịu bỏ đường lối xấu xa của mình, nhưng vẫn cứ đặt những người dân thường làm tư tế tại các nơi cao. Ưa ai thì ông phong làm tư tế tại các nơi cao. 34 Sự việc này là nguyên cớ cho nhà Gia-róp-am phạm tội, rồi bị sụp đổ và tiêu ma khỏi mặt đất.
      Ðó là lời Chúa.

 
Đáp ca:                                          Tv 105,6-7a.19-20.21-22 (Đ. c. 4a)

Đáp: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

6          Cùng các bậc tổ tiên, chúng con đã phạm tội,
            đã ở bất công, làm điều gian ác.

7a        Xưa bên Ai-cập, tổ tiên chúng con
            đã không hiểu những kỳ công của Chúa.                        Đ.

19        Tại Khô-rếp, họ đúc một con bê,
            rồi phủ phục tôn thờ tượng đó.

20        Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ.                     Đ.

21        Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh
            từng làm việc lớn lao bên miền Ai-cập,

22        việc diệu kỳ trong cõi đất Kham,
            việc khiếp kinh giữa lòng Biển Đỏ.                                Đ.Tung hô Tin Mừng:                                                             x. Mt 4,4b

      Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a.


Tin Mừng:                                                                                         Mc 8,1-10

      1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói : 2 "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ! 3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến." 4 Các môn đệ thưa Người : "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?" 5 Người hỏi các ông : "Anh em có mấy chiếc bánh ?" Các ông đáp : "Thưa có bảy chiếc." 6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. 7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. 8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ ! 9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. 10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.
      Ðó là lời Chúa.


Suy Niệm

      Chúng ta thấy chăng từ tâm của Giêsu Kitô. Chúa luôn luôn chú ý đến nhu cầu của ta dù là nhu cầu thể lý. Dân không nói, môn đệ không nói. Nhưng Chúa đã nói :Thày chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở với Thày đã ba ngày rồi mà không có gì ăn – Nghĩa là những dự trữ của họ đã hết – Nếu bảo họ về bụng đói thì họ sẽ bị lả dọc đường mà nhiều người lại từ xa đến. Biết các môn đệ cũng lúng túng, vì hoang địa ở xa thôn xóm, làng mạc, tìm đâu ra bánh. Chúa hỏi : Vậy ta còn mấy chiếc bánh – Môn đệ thưa chỉ còn 7 chiếc. Chúa cầm lấy bánh bẻ ra, lấy trao cho các môn đệ phát cho mọi người, cả mấy con cá nhỏ nữa. Khi mọi người đã no nê, các môn đệ thu lại những mẩu bánh thừa, được 7 giỏ, mà số người ăn chừng bốn ngàn.

      Chẳng cần tìm hiểu ý nghĩa việc này. Vì đó là do lòng chúa yêu thương. Luôn luôn để ý đến mọi hoàn cảnh mọi nhu cầu của ta. Những phương tiện sinh sống cho ta, Thiên Chúa đã tiên hậu đầy đủ, nhưng cần phải dùng lý trí, và vận động cánh tay để khai thác. Chỉ khi hoàn cảnh cá nhân hay đoàn thể bất lực thì Chúa can thiệp để nâng đỡ.

      Thường thì Chúa dùng người nọ người kia, khi thì Chúa thúc đẩy tâm hồn ta chung tay cứu trợ tha nhân trong những trường hợp khó khăn lớn lao, như lũ lụt, hoả hoạn, chiến tranh. Vì Chúa cũng muốn chúng ta là con mắt và cánh tay của Chúa. Và Chúa cũng không để chúng ta thiệt thòi. Như khi các tông đồ có 7 chiếc bánh đã trao cả cho Chúa, tức là các ông đã chấp nhận bữa đó thầy trò nhịn. Nhưng lại có ngay 7 sọt bánh còn lại.


Cầu Nguyện

1/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con biết để ý đến tha nhân với con mắt đầy ắp yêu thương của Chúa để dễ khám phá ra nhu cầu của tha nhân.

      Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình yêu tuyệt vời.

2/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con biết quên mình để thực thi giới răn yêu thương Chúa đã ban truyền.

      Hát : Thắp sáng lên…………………

3/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho các vị lãnh đạo tinh thần Chúa đặt lên thay mặt Chúa cũng biết nhìn con người chung quanh mình như Chúa nhìn họ.

      Hát : Thắp sáng lên ……………………

4/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa để ý câu nói bình dân : có thực mới vực được đạo, để các ngài cũng tuỳ khả năng và hoàn cảnh tạo công ăn việc làm cho dân nghèo.

      Hát : Thắp sáng lên ………………………

Lạy Cha…………

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ho Kien

    0945094755