Thứ 7 Tuần 7 Thường Niên

Đăng bởi: Mary Na - Vào lúc: 01/03/2014 - Lượt xem: 190

Thứ Bảy sau Chúa nhật VII Thường Niên (chẵn)

Gc 5,13-20; Tv 140; Mc 10,13-16.


Bài đọc:                                                                                               Gc 5,13-20

      13 Anh em thân mến, ai trong anh em đau khổ ư ? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng ? Người ấy hãy hát thánh ca. 14 Ai trong anh em đau yếu ư ? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến ; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.15 Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh ; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha. 16 Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. 17 Ông Ê-li-a xưa cũng là người cùng chung một thân phận như chúng ta ; ông đã tha thiết cầu xin cho đừng có mưa, thì đã không có mưa xuống trên mặt đất suốt ba năm sáu tháng. 18 Rồi ông lại cầu xin, thì trời liền mưa xuống và đất đã trổ sinh hoa trái.

      19 Thưa anh em, nếu có người nào trong anh em lạc xa chân lý và có ai đưa người ấy trở về, 20 thì anh em hãy biết rằng : kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình.
      Ðó là lời Chúa.


 
Đáp ca                                                            Tv 140,1-2.3 và 8 (Đ. c. 2a)

Đáp: Ước chi lời con nguyện
        như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan.

1          Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa,
            xin Ngài mau đến phù trợ con.
            Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài.

2          Ước chi lời con nguyện
            như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan,
            và tay con giơ lên
            được chấp nhận như của lễ ban chiều.                                  Đ.

3          Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa,
            và trông chừng lưỡi con.

         Lạy Chúa là Chúa Tể, con ngước mắt nhìn Ngài,
            bên Ngài con ẩn náu, đừng để con thiệt mạng.                      Đ.

 
Tung hô Tin Mừng:                                                              x. Mt 11,25

      Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.Tin Mừng:                                                                          Mc 10,13-16

      13 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
      Ðó là lời Chúa.Suy Niệm

      Chờ lúc thưa người vây quanh Chúa, có thể là lúc người ta ăn trưa và Chúa Giêsu cũng như các tông đồn có cơ hội  nghỉ một lát. Các bà mẹ dắt trẻ đến với Chúa vì các trẻ mến Ngài, vì các bà mẹ cũng biết Ngài yêu trẻ. Ngài sẽ chúc lành cho chúng

      Nhưng các môn đệ Chúa thì không ưng vì muốn cho Thầy hưởng chút yên tĩnh, nên la họ.Chúa lại la các ông: Cứ để trẻ đến với Thầy, đừng ngăn chúng vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.

      Nhưng giống như trẻ là thế nào? Nếu không phải là đơn sơ như chúng,  không mang nét mặt cau có hay giận hờn, không cắt nghĩa xấu cho ai. Không biết giả hình, không miệng nói một đàng mà làm thì khác, không mưu mô hại ai. Có thì nói có, không thì nói không và cũng biết sợ người lạ. Không dám nghe người lạ. Lúc gặp điều không vừa ý hay điều cha mẹ cấm thì la lên cầu cứu cha mẹ.

      Chúa Giêsu lấy chúng làm gương để dậy ta: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước Trời. Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã khám phá đường lối nên Thánh rất đơn sơ qua suy niệm mấy lời Tin Mừng Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được váo nước trời. Đức Giáo Hoàng Pio XI gọi Thánh Trinh Nữ là vị đại Thánh của thế kỉ hai mươi vì Thánh nữ chỉ sống hai mươi bốn năm ;15 năm tại gia đình, 9 năm lại tu viện, luôn luôn chỉ sống đơn sơ và khiêm nhường. Đến nỗi theo thông lệ dòng nữ Cát Minh, khi một nữ tu qua đời, chị bề trên nhà phải đưa tin cho các tu viện khác , kèm 1 bản tiểu sử vắn tắt của nữ tu quá cố- Nên mấy chị em nói với nhau không biết Mẹ bề trên sẽ có gì để viết về chị Têrêsa.


Cầu Nguyện

1/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con luôn luôn giữ được trong trắng và sợ điều tội lỗi như Thánh Nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu.

      Hát: Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý. Vì Chúa là Đấng cứu Độ con,  là Đấng ngày đêm con hằng cậy trông.

2/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin giữ gìn tâm trí con, đừng tưởng nghĩ điều xấu cho ai.

      Hát: Xin chỉ cho con……

3/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con ơn biết mau quên điều người ta đối xử bất công, tệ bạc với con.

      Hát: Xin chỉ cho con……….

4/ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con ơn biết luôn luôn làm vui lòng Chúa như trẻ thơ làm vui lòng cha mẹ.

      Hát: Xin chỉ cho con…………

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ho Kien

    0945094755