Tìm hiểu chung

 • Bài 16: Các giờ kinh phụng vụ

  Bài 16: Các giờ kinh phụng vụ

  08/11/2013

  Trong khi chu toàn nhiệm vụ tư tế của Đức Kitô, Giáo Hội cử hành phụng vụ giờ kinh, nhờ đó Giáo Hội lắng nghe Thiên Chúa nói với dân Ngài, tưởng nhớ mầu nhiệm ơn cứu chuộc, ca tụng Ngài không ngớt bằng lời kinh và khẩn cầu phần rỗi cho cả thế giới” (GL 1173)

  Xem tiếp

 • Bài 15: Phụ tích

  Bài 15: Phụ tích

  08/11/2013

  “Mẹ Hiền Hội Thánh đã thiết lập những á bí tích. Đây là những dấu chỉ thánh, vì một phần nào phỏng theo những bí tích, nhờ đó biểu trưng những hiệu quả – nhất là những hiệu quả thiêng liêng – và thông ban hiệu quả đó nhờ lời bầu cử của Hội Thánh. Nhờ các á bí tích, con người chuẩn bị lãnh nhận hiệu quả chính yếu của các bí tích và thánh hóa những hoàn cảnh khác biệt trong cuộc sống”  (GLHTCG 1667).

  Xem tiếp

 • Bài 14: Phụng vụ hôn phối

  Bài 14: Phụng vụ hôn phối

  08/11/2013

  “Hôn nhân giữa hai người được Rửa Tội là một bí tích thực sự của Giao Ước Mới, vì biểu thị và thông ban ân sủng cho họ” (GLHTCG 1617). Phụng vụ Hôn Phối là việc hai Kitô hữu, một nam một nữ, kết ước thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh trong sự tự do ưng thuận và không mắc ngăn trở tiêu hôn.

  Xem tiếp

 • Bài 13: Phụng vụ truyền chức

  Bài 13: Phụng vụ truyền chức

  08/11/2013

  “Truyền Chức là bí tích qua đó sứ mạng Chúa Kitô ủy thác cho các tông đồ tiếp tục được thực hiện trong Hội Thánh cho đến tận thế ; vì thế được gọi là bí tích của thừa tác vụ tông đồ. Bí tích này gồm 3 cấp bậc : chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế” (GLHTCG 1536).

  Xem tiếp

 • Bài 12: Bí tích xức dầu bệnh nhân

  Bài 12: Bí tích xức dầu bệnh nhân

  08/11/2013

  “Bằng việc xức dầu thánh và lời cầu nguyện của linh mục, Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa Kitô đau khổ và vinh hiển để Người an ủi và cứu rỗi họ ; hơn nữa, Hội Thánh còn thúc giục họ sẵn sàng kết hợp với Chúa Kitô đau khổ và chịu chết để mưu ích cho Dân Thiên Chúa (LG 11)” (GLHTCG 1499).

  Xem tiếp

 • Bài 11: Phụng vụ hòa giải

  Bài 11: Phụng vụ hòa giải

  08/11/2013

  “Đấng giàu lòng từ bi’ giống như người cha trong dụ ngôn, không đóng lòng lại với bất cứ đứa con nào. Người chờ đợi, tìm kiếm và đến gặp gỡ họ ở chính nơi mà sự từ chối hiệp thông đã khép chặt họ trong cô lập và phân ly. Người mời gọi họ tụ họp quanh bàn tiệc với niềm vui của buổi lễ mừng sự tha thứ và hòa giải” (SH 10)

  Xem tiếp

 • Bài 10: Phụng vụ

  Bài 10: Phụng vụ

  08/11/2013

  “Bí tích Thánh Thể hoàn tất tiến trình khai tâm…(đồng thời) là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu” (GLHTCG 1322.1324) Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ Chúa Giêsu đã lập để tiếp tục hy lễ thập giá và để ban Mình Máu Người dưới hình bánh rượu làm của nuôi thiêng liêng cho con 

  Xem tiếp

 • Bài 9: Phụng vụ thêm sức

  Bài 9: Phụng vụ thêm sức

  08/11/2013

  “Nhờ ơn Bí tích Thêm Sức, các tín hữu gắn bó với Hội Thánh cách hoàn hảo hơn và được dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần; do đó, họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm, như những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô (LG 11)” (GLHTCG 1285)

  Xem tiếp

 • Bài 8: Phụng vụ Thánh Tẩy

  Bài 8: Phụng vụ Thánh Tẩy

  08/11/2013

  “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19) Phụng vụ Thánh Tẩy hay Rửa Tội là ban ơn tái sinh làm con Thiên Chúa và Hội Thánh qua việc thừa tác viên đổ nước và rửa nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa.

  Xem tiếp

 • Bài 7: Tiến trình khai tâm Kitô giáo

  Bài 7: Tiến trình khai tâm Kitô giáo

  31/10/2013

  “Ba bí tích : Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể là những bí tích khai tâm đặt nền tảng cho toàn thể đời sống Kitô hữu. Nhờ ân sủng của Đức Kitô, con người được tham dự vào bản tính Thiên Chúa. Tương tự như việc sinh ra, lớn lên và bảo tồn trong đời sống tự nhiên, người tín hữu được tái sinh trong đời sống mới nhờ Bí tích Thánh Tẩy, được củng cố nhờ Bí tích Thêm Sức, và nhận lấy bánh ban sự sống đời đời trong Bí tích Thánh Thể. ” (GLHTCG 1212)

  Xem tiếp

 • Bài 6: Cử hành các bí tích

  Bài 6: Cử hành các bí tích

  31/10/2013

  “Bảy bí tích liên quan đến tất cả các giai đọan và thời điểm quan trọng trong đời sống Kitô hữu : người tín hữu được sinh ra và lớn lên, được chữa lành và sai đi. Giữa những giai đoạn của đời sống tự nhiên và đời sống thiêng liêng, có nhiều điểm tương đồng” (GLHTCG 1210)

  Xem tiếp

 • Bài 5: Phụng vụ Thánh Lễ

  Bài 5: Phụng vụ Thánh Lễ

  31/10/2013

  Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em : trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : ‘Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy” (1Cr 11,23-24)

  Xem tiếp

 • Bài 4: Năm Phụng vụ

  Bài 4: Năm Phụng vụ

  31/10/2013

  “Năm Phụng Vụ khai triển mầu nhiệm Vượt qua dưới nhiều khía cạnh, đặc biệt là chu kỳ các lễ xoay quanh mầu nhiệm Nhập thể (Truyền Tin, Giáng sinh, Hiển Linh) gợi lại những biến cố khởi đầu ơn cứu độ và cho chúng ta hưởng nhờ hoa trái đầu mùa của mầu nhiệm Phục sinh”. (GLHTCG 1171)

  Xem tiếp

 • Bài 3: Bầu khí Phụng vụ

  Bài 3: Bầu khí Phụng vụ

  31/10/2013

  “Con người, một thụ tạo vừa có thân xác vừa thiêng liêng, diễn tả và tiếp nhận các thực tại thiêng liêng qua dấu chỉ và biểu tượng vật chất. Con người có tính xã hội, nên cần dấu chỉ và biểu tượng để giao tiếp với tha nhân qua ngôn ngữ, cử chỉ, hành động.Trong tương quan với Thiên Chúa cũng thế. ” (GLHTCG 1146)

  Xem tiếp

 • Bài 2: Lịch sử Phụng Vụ

  Bài 2: Lịch sử Phụng Vụ

  31/10/2013

  “Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42).

  Xem tiếp

 • Bài 1: Phụng vụ Kitô giáo

  Bài 1: Phụng vụ Kitô giáo

  31/10/2013

  “Danh từ ‘Phụng Vụ’ theo nguồn gốc, có nghĩa là ‘việc công khai’, ‘việc do dân và vì dân’. Theo truyền thống Kitô giáo, danh từ này muốn nói: ‘Dân Thiên Chúa tham dự vào công trình của Thiên Chúa’. Qua Phụng vụ, Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc và Thượng Tế, tiếp tục công trình cứu chuộc trong Hội Thánh, với Hội Thánh và qua Hội Thánh”    (GLHTCG 1069)

  Xem tiếp

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

 • Ho Kien

  0945094755