Trái tim Đức Mẹ (16.06)

 • I. NGUỒN GỐC LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

  I. NGUỒN GỐC LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

  28/11/2013

  Năm 1836, cha Carôlô des Genettes, chánh sở giáo xứ Đức Bà thắng trận tại Paris, là một giáo xứ khô đạo thời đó, tuy nhà thờ rất cổ kính do vua Louis XIII kiến thiết năm 1829. Một hôm đang dâng Thánh lễ, cha Carôlô nghe tiếng lạ nói: "Hãy dâng nhà thờ và giáo xứ cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ Maria". Cha Carôlô thi hành ngay sứ điệp đó, thì giáo xứ dần dần được phục hồi.

  Xem tiếp

 • Maria cộng tác vào ơn cứu độ bằng đức tuân phục của Người

  Maria cộng tác vào ơn cứu độ bằng đức tuân phục của Người

  28/11/2013

  Thánh Luca diễn tả việc thiếu niên Giêsu hành hương lên đền thờ ở Giêrusalem như là giai đoạn cuối cùng thuộc trình thuật về khoảng đời thơ ấu của Người, trước khi sang đến đoạn Thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng. Việc hành hương này là một biến cố bình thường, một biến cố chiếu sáng cho thấy ý nghĩa về những tháng năm dài ân dật của Người ở Nazarét. 

  Xem tiếp

 • Maria cộng tác vào ơn cứu độ bằng đức tuân phục của Người

  Maria cộng tác vào ơn cứu độ bằng đức tuân phục của Người

  28/11/2013

  Thánh Luca diễn tả việc thiếu niên Giêsu hành hương lên đền thờ ở Giêrusalem như là giai đoạn cuối cùng thuộc trình thuật về khoảng đời thơ ấu của Người, trước khi sang đến đoạn Thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng. Việc hành hương này là một biến cố bình thường, một biến cố chiếu sáng cho thấy ý nghĩa về những tháng năm dài ân dật của Người ở Nazarét. 

  Xem tiếp

 • TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

  TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

  28/11/2013

  Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn để làm Mẹ của Chúa Giêsu vì thế trái tim của Mẹ đã hoàn toàn hiến tế, thuộc trọn về Chúa, Mẹ đã để cho Thiên Chúa hoàn toàn sử dụng Mẹ cho tình yêu của Người và để cứu rỗi nhân loại.

  Xem tiếp

 • Nên giống trái tim Mẹ

  Nên giống trái tim Mẹ

  28/11/2013

  Tiếp nối những dòng suy niệm của ba chúa nhật mùa vọng trước: "Đừng Vô Cảm", "Tỉnh Thức Con Tim", "Con Tim Rung Nhịp Với Chân Lý", chúa nhật IV mùa vọng xin được chia sẻ đề tài: nên giống trái tim Đức Mẹ.

  Xem tiếp

Danh mục

Hành hương công giáo

Find us on Facebook

Hỗ trợ trực tuyến

 • Ho Kien

  0945094755